O Sekcji

Struktura SP SIMP

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz z 29 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Poligrafów, Sekcja Lotnicza, Samochodowa, Silników Spalinowych, Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB itp.). 

Sekcja Poligrafów SIMP jest stowarzyszeniem osób prywatnych, inżynierów związanych z przemysłem poligraficznym. Należą do niego pracownicy drukarń, kadra i studenci uczelni poligraficznych z Łodzi i Warszawy oraz inne osoby. Korzystając z sieci Oddziałów Stowarzyszenia Sekcja Poligrafów posiada Koła i Oddziały w całej Polsce. 

Sekcja Poligrafów jest częścią SIMP. W Polsce organizacje takie skupione są w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), która należy do międzynarodowej organizacji technicznejFédération Internationale d'Associations Nationales d'Ingénieurs (FEANI)

FEANI >> NOT >> SIMP >> Sekcja Poligrafów SIMP

Zarząd Główny

Prezesem Sekcji Poligrafów SIMP na lata 2018-2022 został:

 

Chęsy Tadeusz


Członkami Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP wybrani zostali:

Wyrzykowski Bogdan – Warszawa
Ryszard Trojanowski - Lublin
Szaefer Andrzej – Bydgoszcz
Czech Henryk – Kalisz
Gapiński Franciszek – Poznań
Palacz Andrzej – Warszawa
Zindulski Adam – Wrocław
Okupnik Jerzy – Wrocław
Kopacz Janusz – Warszawa
Chwedczuk Zbigniew - Warszawa


Komisja Rewizyjna:

Kopacz Jerzy – Warszawa
Jabłoński Andrzej – Warszawa
Barawąs Radosław – Inowrocław

Oddziały terenowe

Oddział Łódzki - Andrzej Kułakowski
ul. Piotrkowska 230/232, 90-360 Łódź, tel./fax +48 42 636 27 94, tel. +48 42 636 39 23
Oddział Warszawski - Bogdan Wyrzykowski
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel. +48 22 827 02 44
Oddział Bydgoski - Andrzej Szaefer
Koło Terenowe w Lublinie - Tadeusz Filipek
Koło Terenowe w Gdańsku - Aleksander Bater
ul. Akacjowa 29, 82-210 Malbork tel. 055/272-25-85, fax 055/272-82-82
Koło Terenowe w Kaliszu - Henryk Czech
Koło Terenowe w Nowej Rudzie - Adam Ciechanowicz
Koło Terenowe w Krakowie - Józef Marks
Koło Terenowe w Inowrocławiu - Radosław Krzewina
Koło Terenowe w Pelplinie - Tadeusz Serocki 
Koło Studenckie w IPiP PŁ - Piotr Jaros
Oddział Wrocławski - Adam Zindulski

Cele i działania Sekcji Poligrafów SIMP

Do podstawowych celów Sekcji Poligrafów SIMP należą:

  • rozwój nauki i techniki;
  • podnoszenie kwalifikacji;
  • popularyzowanie twórców techniki;
  • propagowanie wiedzy i kultury technicznej;
  • ochrona spraw osobistych i zawodowych inżynierów i techników - poligrafów.

Cele te Sekcja Poligrafów osiąga między innymi podejmując następujące działania:

  • poradnictwo techniczne;
  • ocena i wycena maszyn i urządzeń;
  • organizowanie kursów szkoleniowych;
  • organizowanie konferencji naukowo-technicznych;
  • pomoc w uzyskiwaniu tytułów rzeczoznawców, rzeczników patentowych, inżynierów europejskich.

Statut SIMP

 

STATUT
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zwane dalej SIMP, jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego, o celach niezarobkowych, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych

Więcej…