Cele i działania Sekcji Poligrafów SIMP

Do podstawowych celów Sekcji Poligrafów SIMP należą:

  • rozwój nauki i techniki;
  • podnoszenie kwalifikacji;
  • popularyzowanie twórców techniki;
  • propagowanie wiedzy i kultury technicznej;
  • ochrona spraw osobistych i zawodowych inżynierów i techników - poligrafów.

Cele te Sekcja Poligrafów osiąga między innymi podejmując następujące działania:

  • poradnictwo techniczne;
  • ocena i wycena maszyn i urządzeń;
  • organizowanie kursów szkoleniowych;
  • organizowanie konferencji naukowo-technicznych;
  • pomoc w uzyskiwaniu tytułów rzeczoznawców, rzeczników patentowych, inżynierów europejskich.