Oddziały terenowe

Oddział Warszawski - Bogdan Wyrzykowski
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel. +48 22 827 02 44
Oddział Bydgoski - Andrzej Szaefer
Koło Terenowe w Lublinie - Ryszard Trojanowski
Koło Terenowe w Kaliszu - Henryk Czech
Koło Terenowe w Nowej Rudzie - Adam Ciechanowicz
Koło Terenowe w Krakowie - Józef Marks
Koło Terenowe w Inowrocławiu - Radosław Barawąs
Oddział Wrocławski - Jerzy Okupnik
Korporacja Poligrafów Poznańskich SIMP - Lidia Matuszak