Zarząd Główny

Dnia 27. maja 2022r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze
Sekcji Poligrafów SIMP


W wyniku głosowania w wyborach do Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP
wybrano:


Prezes

Szaefer Andrzej - Bydgoszcz


Zarząd

Ciężki Krzysztof - Bydgoszcz
Wyrzykowski Bogdan - Warszawa
Palacz Andrzej - Warszawa
Kopacz Janusz - Warszawa
Chwedczuk Zbigniew - Warszawa
Kostecki Bogdan - Nowa Ruda
Okupnik Jerzy - Wrocław
Barawąs Radosław - Inowrocław
Czech Henryk - Kalisz
Waszak Anna - Poznań

Komisja Rewizyjna

Kopacz Jerzy – Warszawa
Jabłoński Andrzej – Warszawa
Barawąs Radosław – Inowrocław