Tadeusz Chęsy Prezes Zarządu Sekcja Poligrafów

Prezes Zarządu Sekcja Poligrafów

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

        Sekcja Poligrafów SIMP – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne z ponad 60-letnią tradycją, które było inicjatorem kształcenia inżynierskich kadr poligraficznych w Polsce, od początku swojej działalności wypełnia misję rozwoju nauki i techniki przez:

- propagowanie wiedzy i kultury technicznej,

- popularyzowanie twórców techniki,

- organizowanie konferencji naukowo-technicznych.

       Mając na uwadze cele naszej działalności, z pełnym uznaniem i poparciem traktujemy inicjatywę powstania i cyklicznego kontynuowania Kongresu Branży Poligraficznej ART OF COLOR.

       Kongres, który w tym roku ma swoją II edycję jest dotychczas jedyną inicjatywą w naszym kraju, która szeroko podejmuje temat poligrafii, jako obszaru do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Obecność blisko 400 uczestników podczas pierwszej edycji, jest odzwierciedleniem wysokiej wagi tej inicjatywy. Wydarzenie to przybliży perspektywy kierunków rozwoju techniki i technologii poligraficznej, a także będzie znakomitą okazją do nawiązania nowych interesujących kontaktów.